Bestuur

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV'ers. Hier wordt het XXXVste bestuur kort geïntroduceerd. De voorzitter van dit jaar is Stan Huberts. Hij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt hij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Loek Heuthorst is dit jaar de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het contact met de universiteit. Een andere belangrijke taak is dat hij de ESV representeert in de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen. Sam Mekkes gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. De taken van Activiteitencoördinator is dit in de handen van Gijs Grimberg. In deze rol ondersteunt hij diverse commissies en zorgen hij er zo voor dat de activiteiten soepel verlopen. Voor alle externe contacten, zoals met de partners, en de formele activiteiten is Danique Thomassen als PR-coördinator verantwoordelijk. 

De ESV-kamer is elke dag van 10.00 tot 16.00 geopend voor een praatje, koffie, thee, ranja en koekjes! 

Stan Huberts
Voorzitter
Loek Heuthorst
Secretaris
Sam Mekkes
Penningmeester
Gijs Grimberg
Activiteiten Coördinator
Danique Thomassen
PR-Coördinator