Medezeggenschap

Zoals binnen elke opleiding is er ook bij de opleiding Economie een mogelijkheid tot medezeggenschap. Dit houdt in dat studenten hun visie en mening kunnen geven op de studie en vakken die ze volgen. Voor problemen of vragen kan je ten alle tijden terecht bij het bestuur van de ESV, de Opleidingscommissie (OLC), de Facultaire Studenten Raad of de studentassessor.

 

Facultaire Studenten Raad

Collegeroosters, examenregelingen, het Studielandschap of de bibliotheek: als student heb je misschien al eens een klacht gehad over een van deze onderwerpen. Misschien heb je wel ideeën over hoe deze zaken anders, of beter, kunnen worden geregeld. Dit zijn niet de enige issues waar de Facultaire Studentenraad (FSR) zich mee bezighoudt. Zo zal de geplande verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen de komende jaren veel aan de orde komen. Ook staat de verbetering van de website de komende periode op de agenda. Op deze pagina maak je kort kennis met de FSR.

De FSR Managementwetenschappen 2023-2024 wordt gevormd door:

 • Stijl van Nispen (voorzitter)
 • Lars Haarlemmer
 • Sien Doreleijers
 • Emma-Sophie Ekelmans
 • Laurie Anedda
 • Joris Ganzeboom

De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op iedere faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Hierover vergadert de FSR vervolgens ongeveer maandelijks met het decanaat, met docenten en met niet-onderwijzend personeel in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV is vrij toegankelijk voor iedereen. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens langs bij zo’n vergadering. Neem voor de data en tijden contact op, of blijf up-to-date via onderstaande sociale mediakanalen.Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen aan de faculteit, stuur dan een e-mail naar de FSR (studentenraad@fm.ru.nl). Houd verder de berichten op Blackboard (community onderwijsberichten) in de gaten, want er zullen gedurende het studiejaar een aantal informatie- en lunchbijeenkomsten worden gepland waarvoor iedere student van harte is uitgenodigd. Like onze Facebookpagina. Input van de student is onmisbaar voor een goede vertegenwoordiging door de FSR. Jullie opmerkingen, meningen en adviezen zijn dan ook meer dan welkom!

 

Student Assessor

De belangrijkste taak van de Studentassessor is het vertegenwoordigen van studenten op de faculteit. Een Studentassessor zorgt ervoor dat de mening van de studenten binnen de faculteit gehoord wordt bij beslissingen op managementniveau. Om goed in de gaten te houden wat er bij studenten speelt en hen op de hoogte te houden van wat er op de faculteit besloten wordt, is het voor een Studentassessor belangrijk om contact te houden met studenten.

Daarom is een goede samenwerking met de Opleidingscommissies (OLC's) en Facultaire Studentenraad (FSR) van groot belang. Door samen zoveel mogelijk geluiden vanuit de studenten op te vangen, is het mogelijk om studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De Studentassessor vergadert wekelijks met het decanaat van de faculteit. Onderwerpen waar de Studentassessor zoal mee bezig is, zijn onder andere de Onderwijs- en Examenregeling, de kwaliteit van het onderwijs en studievoorzieningen. De stem van de studenten is daarbij van groot belang!

De huidige Studentassessor is Sümeya Bulut.

Contact:

Elinor Ostromgebouw N 00.130 (Heyendaalseweg 141)
Tel: +31 24 3611731
E-mail: assessor@fm.ru.nl

Opleidingscommissie (OLC)

De OLC houdt zich bezig met allerlei aspecten rondom de studie economie aan de Radboud Universiteit. Samen met een aantal studenten (uit verschillende jaarlagen en studierichtingen) en docenten van onze opleiding wordt er gediscussieerd en waar nodig advies gegeven de kwaliteit en verbetering van de opleiding. Vaste onderdelen die besproken worden zijn de cursusevaluaties en het eventueel aanpassen van de Onderwijs- en examenregeling (kortweg de OER).

De OLC bestaat dit jaar uit:

 • Annemarije Veldhuijsen
 • Siemen Liebeton
 • Arline Deddens
 • Ymke Spierings
 • Loek Heuthorst (assessor vanuit de ESV)

Wij vertegenwoordigen als opleidingscommissie de stem van de student en kunnen problemen met bijvoorbeeld de organisatie van vakken aankaarten bij docenten. Dus heb jij problemen met bepaalde colleges, roosters, tentamens et cetera? Stuur dan een bericht op Instagram naar olc.economicsbusinesseconomics,  op Facebook naar Opleidingscommissie Economie of spreek één van ons aan! Aarzel vooral niet, dan kunnen wij onze stem optimaal benutten en de kwaliteit van de studie hoog houden!