Over deze activiteit

Waarde leden,

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen voor de Wissel Algemene Ledenvergadering (ALV). De tijd is aangebroken voor het XXXIVste bestuur der Economische Studentenvereniging (ESV) Nijmegen om het stokje over te dragen aan het XXXVste bestuur der ESV Nijmegen.
 
Traditiegetrouw vindt de ESV Wissel-ALV plaats op Prinsjesdag, dinsdag 19 september aanstaande. Tijdens deze ALV zal het jaarverslag van het XXXIVste bestuur en het beleidsplan van het XXXVste bestuur worden gepresenteerd.
De ALV vangt aan om 18.30 uur bij Carolus Magnus in de Borrelkamer, waar u welkom bent vanaf 18.15 uur. Bij dezen willen wij iedereen van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Wissel-ALV.

Kun je niet aanwezig zijn bij de ALV maar wil je wel jouw stemrecht laten gelden, dit kan door iemand te machtigen. Machtigen moet schriftelijk of per mail (secretaris@esvnijmegen.nl t.n.v. Loek Heuthorst) gebeuren. Uw machtiging moet ontvangen zijn voor 19 september 16:00, anders is deze niet geldig.
 
Wij hopen u daar allen te zien.

Details

19 september 2023
18:30 uur
Carolus Magnus 'Borrelkamer'

Inloggen vereist voor leden