Over deze activiteit

U bent van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ESV op 11 december 2023. Deze ALV zal gaan over de vernieuwing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de protocollen en het instemmen daarvan. Ook zal de opzet voor het meerjarenplan worden gepresenteerd en is er ruimte voor ideeën vanuit de ALV. De relevante stukken voor deze ALV kunt u 10 dagen voor de ALV vinden op de ESV kamer ter inzage en op onze webpagina onder documenten wanneer u ingelogd bent op de nieuwe site. 
 
De ALV zal plaatsvinden op de Radboud Universiteit in het Elinor Ostrom gebouw in zaal N 01.780, om 17:30 uur. Wij verzoeken u om 17:15 aanwezig te zijn zodat de ALV om 17:30 kan aanvangen. Wij verzorgen het avondeten en koffie, thee en frisdrank voor de aanwezigen. 

Aangezien dit een ALV is die over belangrijke verenigingsdocumenten zal gaan, willen wij iedereen nadrukkelijk verzoeken om zich in te lezen in de stukken. Ook omdat het nogal moeilijk taalgebruik bevat en zo de snelheid in de ALV behouden kan worden. 
 
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, maar wilt u wel uw stem kenbaar maken, dan kunt u een ander lid machtigen. Machtigen moet schriftelijk of per mail (secretaris@esvnijmegen.nl t.n.v. Loek Heuthorst) gebeuren, uw machtiging moet ontvangen zijn vóór 11 december 16:00, anders is deze niet geldig.  
 
Om de ALV sneller te laten verlopen heeft u de mogelijkheid om uw vragen over alle documenten van tevoren te sturen naar secretaris@esvnijmegen.nl t.n.v. Loek Heuthorst. De vragen zullen op de ALV in presentatievorm beantwoord worden. Tijdens de ALV is het nog wel mogelijk om in te haken op de vragen die in de presentatie behandeld worden. U kunt uw vragen tot uiterlijk zaterdag 9 december insturen. Het blijft uiteraard mogelijk om niet ingestuurde vragen te stellen tijdens de ALV. Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken dan kunt u een mail sturen naar voorzitter@esvnijmegen.nl. 
 
De agenda voor de ALV luidt als volgt: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Presentatie Statuten 
5. Stemming Statuten 
6. Presentatie Huishoudelijk Reglement 
7. Stemming Huishoudelijk Reglement 
8. Presentatie Protocollen 
9. Stemming Protocollen 
10. Presentatie Meerjarenplan 
11. Verslag kascontrole commissie 
12. Verslag AVG commissie 
13. Ideeënuitwisseling Meerjarenplan 
14. W.v.t.t.k. 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
 
Wij hopen u daar allen te zien. 

Details

11 december 2023
17:30 uur
EOS N 01.780
Gratis

Inloggen vereist voor leden