Over deze activiteit

The General Members Assembly (GMA) is in Dutch.

U bent van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ESV op 8 april 2024. Deze ALV zal gaan over het financieel halfjaarverslag. De relevante stukken voor deze ALV kunt u 10 dagen voor de ALV vinden op de ESV webpagina onder documenten wanneer u ingelogd bent op de site. Het is voor deze ALV ook handig om het financieel jaarverslag van 2022-2023 door te nemen in combinatie met het financieel halfjaarverslag 2023-2024. Ook zoeken wij een nieuw kascontrole commissie lid om de continuïteit van de commissie te waarborgen. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie, kunt u zich op de ALV presenteren aan de leden en al eventueel worden ingestemd.

De ALV zal plaatsvinden op de Radboud Universiteit in het Elinor Ostrom gebouw in zaal N 01.350, om 12:15 uur. Wij verzoeken u om 12:00 aanwezig te zijn zodat de ALV om 12:15 kan aanvangen. Wij verzorgen koffie, thee en ranja voor de aanwezigen.

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, maar wilt u wel uw stem kenbaar maken, dan kunt u een ander lid machtigen. Machtigen moet schriftelijk of per mail (secretaris@esvnijmegen.nl t.n.v. Loek Heuthorst) gebeuren, uw machtiging moet ontvangen zijn vóór 8 april 11:00, anders is deze niet geldig. 

Om de ALV sneller te laten verlopen heeft u de mogelijkheid om uw vragen over alle documenten van tevoren te sturen naar secretaris@esvnijmegen.nl t.n.v. Loek Heuthorst of via dit online formulier. De vragen zullen op de ALV in presentatievorm beantwoord worden. Tijdens de ALV is het nog wel mogelijk om in te haken op de vragen die in de presentatie behandeld worden. U kunt uw vragen tot uiterlijk zaterdag 6 april insturen. Het blijft uiteraard mogelijk om niet ingestuurde vragen te stellen tijdens de ALV. Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken dan kunt u een mail sturen naar voorzitter@esvnijmegen.nl.

De agenda voor de ALV luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Financieel Halfjaarverslag
5. Verslag Kascontrole Commissie
6. Stemming Financieel Halfjaarverslag
7. Kascontrole Commissie
8. Stemming Kascontrole Commissie
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Wij hopen u daar allen te zien.

Details

8 april 2024 - 8 april 2024
van 12:15 tot 13:30 uur
EOS N 01.350

Inloggen vereist voor leden